Es crea l’entitat Sabadell és Atletisme

Amb la voluntat de millorar el programa de curses populars a la ciutat, l’Ajuntament ha signat un protocol d’intencions amb l’entitat Sabadell és Atletisme, constituïda recentment amb l’objectiu d’unificar esforços i actuar coordinats en bé de la promoció d’aquest esport.

En el marc d’aquest acord, Sabadell és Atletisme es compromet a col·laborar amb l’Ajuntament aportant-hi col·laboradors per a les diferents tasques d’organització i control com és el cas de:

  • La confecció d’un programa i d’un calendari de les curses populars atlètiques que s’organitzin a Sabadell de forma periòdica.
  • L’organització o col·laboració en curses o activitats atlètiques que amb caràcter extraordinari es puguin celebrar a Sabadell.
  • La valoració de propostes de celebració de curses a la via pública, el disseny del recorregut i la identificació dels elements logístics necessaris.
  • La recerca de recursos materials per millorar la qualitat dels esdeveniments.