“Citius, altius, fortius a Sabadell”
Més ràpid, més alt, més fort: 100 anys de material atlètic

L’atletisme a Sabadell té una llarga trajectòria, gairebé centenària. L’esperit atlètic de la nostra ciutat es remunta a principis del segle XX i es projecta a un futur olímpic.

Els objectes aquí exposats, mostren l’evolució del material de competició dins les diverses disciplines atlètiques des de principis de segle passat fins a l’actualitat.

La major part d’aquests objectes, provenen de la Joventut Atlètica Sabadell (JAS), entitat dipositària de la donació d’aquest material, per part d’en Josep Molins Montes.

Exposició material atletisme

Exposició material atlètic